Ældretandplejen

billede af ældredame, der for undersøgt sine tænder
DEN KOMMUNALE DEL AF ÆLDRETANDPLEJEN OPHØRER

Den 30. juni 2019 ophører den kommunale del af Ældretandplejen. Udfasning af ordningen sker fra september 2018.

Ballerup Kommune driver i dag den kommunale ældretandpleje sammen med Børnetandplejen. Det koster Ballerup Kommune 2 mio. kr. ekstra om året.

Som bruger af Tandplejen betaler man en pris, der svarer til den pris, man betaler hos en privatpraktiserende tandlæge, men alligevel dæklker beløbet ikke de udgifter, som kommunen har i forhold til drift af Ældretandplejen. 

Derudover er tilgangen af patienter til den kommunale ældretandpleje blevet mærkbart lavere, da mange vælger at beholde deres nuværende privatpraktiserende tandlæge. I 2017 var der således kun 33 borgere ud af 488, der valgte at sige ja tak til Ballerup Kommunes tilbud om at bruge den kommunale del af Ældretandplejen.

En enig kommunalbestyrelse har taget konsekvensen af dette, og den kommunale del af Ældretandplejen ophører derfor pr. 30. juni 2019.

Udfasning af Ældretandplejen

Udfasning af Ældretandplejen sker fra efteråret 2018, og vi sørger for at hjælpe alle vores ældre patienter godt videre til de privatpraktiserende tandlæger i nærområdet.

 

Patienter, der er påbegyndt behandling, vil blive færdigbehandlet, og akutte behandlinger, der ikke kan udskydes, fortsætter frem til ophøret i 2019.

 

Patienter, som modtager det særlige Ballerup-tilskud på op til 700 kr. årligt – en ordning, som kun findes i Ballerup Kommune – tager tilskuddet med videre til deres nye privatpraktiserende tandlæge. Helbredskortet kan også bruges i privat praksis på lige vilkår som i den kommunale Ældretandpleje.

 

 

 

 

Alle brugere får tilsendt informationsbrev

Er du patient i den nuværende kommunale ældretandpleje, vil du i begyndelsen af oktober modtage brev fra os med grundig information om Ældretandplejens ophør.

Brevet beskriver også, hvordan vi hjælper dig videre til en privatpraktiserende tandlæge.

 

 

 

Om Ældretandplejen

Ballerup Kommune er den eneste kommune, der har en kommunal ældretandpleje. Ældretandplejen udspringer af et frikommuneforsøg tilbage fra 1986, der har været ændret flere gange, og som aldrig er blevet gjort permanent. 

Noget andet, der er helt særligt for Ballerup Kommune, er, at vi er den eneste kommune i landet, hvor ældre med lav indkomst for et tilskud på op til 700 kr. om året - det såkaldte Ballerup-tilskud. Denne ordning fortsætter som nævnt.  

PRIVATPRAKTISERENDE TANDLÆGER/KORT OVER BALLERUP

A. Bydams Tandlægerne

Bydammen 7

2750 Ballerup

Tlf: 4497 0210

Handicapvenlig: Ja

 

B. Dentalklinikken

Hold-An Vej 70

2750 Ballerup

Tlf. 4497 3305

Handicapvenlig:  Ja

 

 

 

C. Broens Tandlæger

Centrumgaden 27

2750 Ballerup

Tlf. 4497 5800

Handicapvenlig: Ja

 

D. Colosseumklinikken

Borupvang 2 B

2750 Ballerup

Tlf. 4466 0098

 

 

E. Tandlæge Hanne Laugesen

Centrumgaden 24, 2. tv.

2750 Ballerup

Tlf. 4497 1025

Handicapvenlig: Ja

 

F. Tandlægehuset Linde Allé

Linde Allé 3

2750 Ballerup

Tlf. 4497 0217

Handicapvenlig: Ja

 

 

 

G. Plus1

Borupvang 3c

2750 Ballerup

Tlf. 3670 7600

Handicapvenlig: Ja

 

 

H. Tandlægehuset i Måløv

Måløv Hovedgade 88

2760 Måløv

Tlf. 4497 9909

Handicapvenlig: Ja

 

 

I. Måløv Tandklinik

Måløv Hovedgade 101 A

2760 Måløv

Tlf. 7088 5395

Handicapvenlig: Ja

 

J. Tandlægerne i Gl. Skovlunde

Kildestrædet 108

2740 Skovlunde

Tlf. 4492 0101

Handicapvenlig: Ja

 

K. Skovlunde Tandklinik

Lundebjerggårdsvej 2. st. tv.

2740 Skovlunde

Tlf. 4491 2175

Handicapvenlig: Nej

 

 

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

I 2019 kan du opnå op til 700 kr. i tilskud, hvis du er berettiget til helbredskort.

Det første år du deltager i ældretandplejen, beregnes tilskuddet forholdsmæssigt fra og med den måned, hvor du har fødselsdag.

Vær opmærksom på, at tilskuddet følger kalenderåret.

Hvis beløbet ikke er brugt op, når året er omme, bortfalder restbeløbet samtidig med, at du får mulighed for et nyt tilskud.

Der kan evt. opnås yderligere tilskud til tandpleje ved at søge om personligt tillæg efter pensionslovens regler.

 

 

Hvad betyder mit medlemsskab af sygeforsikring Danmark?

Udgifter, der dækkes af Sygeforsikringen ”danmark”, trækkes fra inden Ballerup Kommunes tilskud.

 

 

 

Hvilke tandlæger kan jeg vælge?

Du kan vælge behandling på en valgfri privat tandklinik.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre nærmere om ældretandplejen.

 

Heldbredskort

Du kan opnå tilskud til din egen betaling af tandplejeregning, hvis du er berettiget til helbredskort (formuegrænsen er 86.000kr. i 2018). 

Tilskuddet kan benyttes til al tandbehandling og al protesebehandling.

Evt. spørgsmål om helbredskort kan rettes til Borgertorvet på Ballerup Rådhus:

BALLERUP KOMMUNE

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Tlf.: 4477 2000
Fax: 4477 2730
borger@balk.dk

CVR-nr.: 58271713
Giro-nr.: 3000478
EAN

ÅBNINGSTIDER I BORGERSERVICE

Mandag: 10.00 - 15.00

Tirsdag:  10.00 - 15.00

Onsdag:  Lukket

Torsdag: 10.00 - 17.00

Fredag:   10.00 - 13.00

 

 

Jeg har akut brug for tandlægehjælp

Hvis du har akut behov for tandpleje uden for de privatpraktiserende klinikkernes åbningstid, kan du benytte Tandlægevagten.
 
Tandlægevagten kan kontaktes efter kl. 16. For mere info om tandlægevagten. KLIK HER