Omsorgstandpleje

Hvem kan få omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje kan modtages af:

• Beboere på plejecentre
• Andre, der kan sidestilles hermed

Hjemmeboende skal visiteres af visitationsteamet.

Behandlingerne udføres af særligt trænet tandplejepersonale. Der er pr. 01. januar igen indført fritvalgsordning for omsorgstandpleje. Det betyder, at personer, der får tilbudt tandpleje ved offentlig klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos privat praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Hvis du ikke ønsker at bruge kommunens behandlere til din omsorgstandpleje, skal du give tandplejen besked inden du vælger privat behandler.

Vil du vide mere om omsorgstandplejen. KLIK HER.

Hvad skal du betale?

Din egenbetaling for omsorgstandplejen er 49 kr pr. måned i 2024. 

Beløbet trækkes automatisk i pensionen af udbetaling Danmark.

 

Hvad omfatter tilbuddet om omsorgstandpleje

  •  Regelmæssige undersøgelser af tænder og proteser
 
  • Forebyggelse af sygdomme i tænder og mund
 
  • Behandling af sygdomme i tænder og mund. Er det ikke  muligt at gennemføre en optimal behandling, målrettes indsatsen mod at holde patienten fri for smerter og andre gener
 
  • Tandimplantater - En vigtig opmærksomhed. Omsorgstandplejen har ikke udstyr eller kompetencer til at håndtere og behandle tandimplantater. Borgere i omsorgstandplejen med tandimplantater vil derfor, som udgangspunkt blive henvist til det behandlingssted, hvor tandimplantatet er udført, såfremt der opstår problemer med tandimplantatet. Udgiften til dette skal afholdes af borgeren selv. 

Har du akut behov for tandpleje

Hvis du er visiteret til omsorgstandplejen og har akut brug for tandpleje uden for klinikkens åbningstid, kan du tage kontakt til:

  • Når det drejer sig om mindre tandskade eller akut tandpine. Ring til privatpraktiserende tandlæge eller tandlægevagten tlf.: 7025 0041
  • Når det drejer sig om alvorlig og akut behandlingskrævende tandskade eller efterblødning efter tandudtrækning og operation. Kontaktes via Akuttelefonen:1813
  • OBS. Tandplejen dækker KUN udgifter til afhjælpning af akutte symptomgivende tilstande dvs. smertelindrende behandling. 

YDERELIGE BRUG FOR KONTAKTOPLYSNINGER. KLIK HER!!!

Instruktion i tandbørstning

Instruktion i proteserengøring