Omsorgstandplejen

Hvem kan få omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje kan modtages af:

• Beboere på plejecentre
• Andre, der kan sidestilles hermed

Hjemmeboende skal visiteres af visitationsteamet.

Behandlingerne udføres af særligt trænet tandplejepersonale. Der er pr. 01. januar igen indført fritvalgsordning for omsorgstandpleje. Det betyder, at personer, der får tilbudt tandpleje ved offentlig klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos privat praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Hvis du ikke ønsker at bruge kommunens behandlere til din omsorgstandpleje, skal du give tandplejen besked inden du vælger privat behandler.

Vil du vide mere om omsorgstandplejen. KLIK HER.

Hvad skal du betale?

Din egenbetaling for omsorgstandplejen er 44,50 kr pr. måned i 2020. Beløbet fordeles over 12 måneder og trækkes automatisk i pensionen af Udbetaling Danmark.
 

Hvad omfatter tilbuddet om omsorgstandpleje

  •  Regelmæssige undersøgelser af tænder og proteser

 

  • Forebyggelse af sygdomme i tænder og mund

 

  • Behandling af sygdomme i tænder og mund. Er det ikke  muligt at gennemføre en optimal behandling, målrettes indsatsen mod at holde patienten fri for smerter og andre gener
     

Har du akut behov for tandpleje

Hvis du har akut brug for tandpleje uden for klinikkens åbningstid, er der følgende muligheder: 

• Beboere på plejecentre eller deres pårørende skal henvende sig til plejepersonalet, der kan vejlede om muligheder for hjælp

• Borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje i hjemmetandplejen, kan benytte en privat tandlæge eller Tandlægevagten.

 

Tandlægevagten kan kontaktes på telefon 1813 efter kl. 16.

1813 rådgiver og vejleder om behandlingstilbud. Ved akutte tandskader bliver du henvist til nødvendig akut behandling.

Kommunen refunderer regningen for akut behandling.

Kontakt oplysninger til akuttandlægen. KLIK HER.