Specialtandplejen

Specialtandpleje er et tilbud til borgere, der ikke kan benytte andre kommunale eller private tandplejetilbud.

Hvem kan få tilbuddet?

Borgere med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne samt psykiatriske patienter. Specialtandplejen tilbyder både forebyggelse og behandling.

Hvad koster det?

I 2020 koster det. 2.010 kr. per år svarende til 167,50 kr. om måneden. Det dækker alle udgifter, dog skal du selv sørge for transport.
Børn og unge under 18 år deltager gratis.

Hvor foregår tandbehandlingen?

Tandplejen Ballerup har et samarbejde med Specialtandplejen i Gentofte kommune, som udfører forebyggelse og behandling. Behandling i fuld narkose kan også udføres i Specialtandplejen i Gentofte.

Du finder Specialtandplejen i Gentofte her:

Bank-Mikkelsens Vej 3

2820 Gentofte

Tlf: 78 77 46 29

Tilmelding og visitation

Fagpersoner, der har et indgående kendskab til borgeren og borgerens funktionsnedsættelse, kan henvise til kommunal specialtandpleje. Henvisningen kan eksempelvis ske fra egen læge, tandlæge eller sygepleje- eller pædagogisk personale.

Tilmeldingsblanketten finder du her. KLIK.

Endelig visitation foretages af Ballerup Tandpleje.