Specialtandplejen

Specialtandpleje er et tilbud til borgere, der ikke kan benytte andre kommunale eller private tandplejetilbud.

Hvem kan få tilbuddet?

Borgere med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne samt psykiatriske patienter. Specialtandplejen tilbyder både forebyggelse og behandling.

Hvad koster det?

Behandling i specialtandplejen er gratis for børn og unge under 18 år. Der opkræves en egenbetaling for borgere over 18 år. Beløbet reguleres hvert år. Egenbetaling i 2022 kan maksimalt være 2.075,- kr.

Hvor foregår tandbehandlingen?

Tandplejen Ballerup har et samarbejde med Specialtandplejen i Gentofte kommune, som udfører forebyggelse og behandling. Behandling i fuld narkose kan også udføres i Specialtandplejen i Gentofte.

Adresse:

Bank-Mikkelsens Vej 3

2820 Gentofte

Tlf: 78 77 46 29

Tilmelding og visitation

Fagpersoner, der har et indgående kendskab til borgeren og borgerens funktionsnedsættelse, kan henvise til kommunal specialtandpleje. Henvisningen kan eksempelvis ske fra egen læge, tandlæge eller sygepleje- eller pædagogisk personale.

For at finde tilmeldingsblanketten - KLIK HER ...