Styrket samarbejde med forældre

Ballerup tandpleje logo (æble med hjerte og tandbørste)
Vi ønsker at styrke samarbejdet om den bedste tandsundhed

Ballerup Kommune har tradition for et stærkt forældresamarbejde. Den tradition vil vi i Tandplejen gerne bygge videre på. Som forælder er det nemlig først og fremmest dig, der har mulighed at hjælpe barnet med at holde tænderne sunde i hverdagen.

Styrket samarbejde med forældre
Et stærkt samarbejde kræver en tæt og god kontakt. Det betyder, at vi fra og med mandag den 13. maj 2019 skal bede om, at en forælder altid tager med barnet til tandlægen, når barnet har en tid hos Tandplejen. 

Og det er vigtigt, at en forælder tager med. I Tandplejen bruger vi nemlig meget tid på at rådgive og vejlede om sunde vaner og god mundhygiejne. Det er en viden, der er vigtig at få som forælder. Derudover kræver loven altid et informeret samtykke, hvis vi skal undersøge eller behandle dit barn. 

Det styrkede samarbejde om barnets tænder og mundhygiejne betyder også, at vi fra mandag den 13. maj 2019 ikke længere henter barnet direkte i skoleklassen, når det har tid hos Tandplejen. Det har vi tidligere haft gjort på en række skoler.

Udvidede åbningstider
Vi arbejder i Tandplejen på at udvide åbningstiden på alle vores tandklinikker. Vi forventer, at de udvidede åbningstider vil træde i kraft i løbet af august måned 2019.

Indkaldelsen kommer i Digital Post 
Fra og med mandag den 13. maj 2019 vil Tandplejen gøre brug af Digital Post, når vi sender indkaldelser til tandeftersyn. Vi sender indkaldelsen til både den unges og forældres digitale postkasse. Er I fritaget for Digital Post, får I brevet i jeres fysiske postkasse.

Vi glæder os til at se jer, når det igen er tid til et tandeftersyn.

Tandplejens logo. Rød æble med hjerte og tandbørste.