Tilbud om socialtandpleje?

Tilbud om socialtandpleje Socialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje til borgere med særlige sociale problem

                        grafisk tand med blå baggrund

 

Tilbuddet er målrettet personer, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Det er primært hjemløse borgere uden fast adresse, som bor på gaden, på herberger, varmestuer eller væresteder.

Vi tilbyder to typer behandling.

  • Akut tandbehandling (fx hjælp til tandsmerter og andre akutte tilstande fra tænder og mund)
  • Funktionsopbyggende behandling (fx ved tyggeproblemer eller sociale problemer på grund af mangel på tænder)

Tilbuddet er gratis.  

Lovgivning vedrørende socialtandpleje:

Vil du læse om lovgivningen - KLIK HER...
Vil du læse mere om lovgivningen - KLIK HER...